fod

De federale en programmatorische overheidsdiensten Belgium.be.
De FOD Beleid en Ondersteuning staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De FOD Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie inclusief Selor, het OFO, FED en PersoPoint van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit.
Federale overheidsdienst FOD in België - Sprokkel.be.
FOD Binnenlandse Zaken - Fod Buitenlandse Zaken Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - FOD Defensie - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - FOD Financiën - FOD Justitie - FOD Mobiliteit en Vervoer - FOD Sociale Zekerheid - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Eén op de vijf covidpatiënten in West-Vlaamse ziekenhuizen stierf: nergens in Vlaanderen ligt dat cijfer hoger - KW.be.
BELGA Verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Eenduidige verklaringen zijn er niet, zo geeft de FOD Volksgezondheid aan, maar dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende provincies in ons land wat de sterftecijfers in de ziekenhuizen betreft, staat buiten kijf.
De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt de FOD Volksgezondheid Gegevensbeschermingsautoriteit.
Na beide partijen te hebben gehoord, concludeerde de Geschillenkamer van de Autoriteit dat er sprake was van nalatigheid van de FOD Volksgezondheid en besloot zij een berisping tegen de desbetreffende FOD uit te spreken, alsook om het besluit van de Geschillenkamer te publiceren met inbegrip van de namen van de partijen met formele toestemming van de klager.
fod
5月9日は アイスの日 低糖質アイスが人気博すも、1位は 明治 エッセル スーパーカップ 食べ合わ. ワイルドリフトの世界大会 2022 Wild Rift Icons Global Championship の開催地がシンガポールのサン. SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE TVアニメ 呪術廻戦 より 虎杖悠仁の体を乗っ取った宿儺が1/7スケールフィ. 8,721, PV 8,208, UU. 卓球のTリーグ 2022-2023シーズン登録完了選手 2022年5月2日付 一般社団法人Tリーグ. 3,626, PV 3,570, UU. 2,783, PV 2,762, UU. 2,668, PV 2,651, UU. 2,552, PV 2,494, UU. RAGE VALORANT 2022 Spring まもなく開幕 RAGE.
Home Coronavirus COVID-19.
Testen op het coronavirus. Quarantaine en isolatie. Ik ben ziek of ken iemand die ziek is. Maatregelen tegen het coronavirus. Angstig of depressief over het coronavirus. Donaties van vaccins. Leveringen van vaccins. Aantal vaccinaties in België. Beslissingen van het overlegcomité.
Veurne - FOD Financiën - Veurne.
Deze dienst behandelt de directe en indirecte belasting van alle zelfstandigen éénmanszaken, vennootschappen en btw-plichtigen uit Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort enVeurne. FOD Financiën- AAFISC beheer KMO Team 4. 0257 441 10. Enkel te bezoeken op afspraak.
De Belgische Sociale Zekerheid La Sécurité Sociale Belge Die Soziale Sicherheit The Belgian Social Security.
De sociale zekerheid: informatie en onlinediensten voor Belgische burgers en ondernemingen. Werkgevers, zelfstandigen, mandatarissen, sociale dienstverrichters, curatoren, werken met contractanten., Ambtenaren en andere professionelen. La sécurité sociale: de linformation et des services en ligne pour les citoyens et les entreprises belges. Employeurs, indépendants, mandataires, prestataires de services sociaux, curateurs, travailler avec des contractants., Fonctionnaires et autres professionnels. Die soziale Sicherheit: Informationen und Onlinedienste für belgische Bürger und Unternehmen. Arbeitgeber, Selbständige, Mandatsträger, Sozialdienstleister, Konkursverwalter, Arbeiten mit Vertragspartnern., Funktionäre und andere Professionelle. Belgian and international social security: information for citizens and businesses.
FOD Volksgezondheid Nieuws dat je raakt. 24/24u - Nnieuws.be.
Search this site. U bent hier. Home FOD Volksgezondheid. Politie Neteland voert intense controleactie in 25 handelzaken: criminaliteitsfenomenen. Grobbendonk Herentals Herenthout Neteland Olen Provincie Antwerpen Vorselaar Door: Herman Gezelle. Donderdag vonden in de politiezones Neteland en ZARA simultane controleacties plaats in verschillende handelszaken.
IBZ - FOD Binnenlandse Zaken Uw veiligheid, ons beroep.
Oprichting commissie van deskundigen voor een optimaal crisisbeheer. Op maandag 28 maart 2022 is binnen onze FOD een commissie van deskundigen inzake crisisbeheer van start gegaan. De lancering van deze commissie gebeurde op voordracht van en in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.

Contacteer ons

Resultaten voor fod